ઈલાબેન મહેતાનું રંગોળી જગત – ૩


ફુલોની રંગોળી એ ઈલાબહેનની આગવી કળા છે. આજે એમની કેટલીક ખૂબ જ સુંદર ફુલપત્તાની રંગોળીઓ રજૂ કરી છે.

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (૧)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (૨)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (૩)

 

 

 

 

 

 

                        (૪)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (૫)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           (૬)

 

 

5 thoughts on “ઈલાબેન મહેતાનું રંગોળી જગત – ૩

  1. સાચા ફુલો લાગે તેવી મનમોહક રંગોળી
    હવે તો પ્લાસ્ટીકના આવા ચોકઠા મળે તે ગોઠવી દેવાય

    Liked by 1 person

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s