ભૂલે-ચૂકે મળે તો મુલાકાત માંગશું (બદરી કાચવાલા)


ભૂલે-ચૂકે મળે તો મુલાકાત માંગશું
શણગારવા હ્રદયને એક આધાર માગશું

દિલના વિચાર દિલમાં ઉઠ્યાને શમી ગયા
અજવાળી રાત ગુજરી ગઇ કાળી રાતમાં
પ્રિતમની સાથે પહેલી મુલાકાતના સમય
જેની સવાર ના પડે એ રાત માંગશું

માન્યું કે જેને મળવું છે તેઓ નહીં મળે
હું થઇ ગયો નિરાશ કે આશા નહીં ફળે
પણ એની સાધનામાં ભલે જિંદગી ઢળે
મૃત્યુ પછીની લાખ મુલાકાત માંગશું

-બદરી કાચવાલા

1 thought on “ભૂલે-ચૂકે મળે તો મુલાકાત માંગશું (બદરી કાચવાલા)

  1. મોહમ્મદ રફી ના સ્વરમા બદ્રિ કાચવાલા,ની આ કવ્વાલી.માણતા-ગાતા તે હજુ યાદ
    તેમા ‘ મૃત્યુ પછીની લાખ મુલાકાત માંગશું’
    વાહની દાદ સાથે દુબારાની ફરમાઇશ થતી
    આજે ફરી માણતા આનંદ

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s