બે કવિતા – સુરેશ દલાલ – ઓડીયો વીઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન


2 thoughts on “બે કવિતા – સુરેશ દલાલ – ઓડીયો વીઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન

  1. કવિતા વાંચવા લખવાની ગમે એટલું જ નહીં. કાવ્યમય રસસભર જીવનમાં તરબોળ માણસ એટલે સુરેશ દલાલ. તેમની પ્રેમાળ સ્મૃતિ સાચવી રાખી ઇમેજ સરસ કામ કરે છે.

    Like

  2. સ્વ. સુરેશ દલાલની બે કવિતાનું – ઓડીયો વીઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન વારંવાર માણી આનંદ

    Like

પ્રતિભાવ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s